O abordare speciala atât din punctul de vedere al administrarii nevoilor de training ale organizatiei-client, cât si din punctul de vedere al constructiei programelor de training.

Rezultat: cresterea eficientei muncii si a performantelor organizatiei, cresterea coeziunii în grup, acumularea de noi cunostinte si deprinderi.

Abordarea Professional
 • începe cu întelegerea nevoilor de training ale organizatiei-client pe termen scurt, mediu si lung
 • continua cu alcatuirea planului de actiune, plan care cuprinde etapizarea trainingurilor si a evaluarilor pre si post training precum si monitorizarea perioadelor de implementare a cunostintelor
 • continua cu construirea materialelor de training, speciale pentru fiecare organizatie
 • continua cu derularea programelor de training. Aria de expertiza Professional cuprinde programe specifice de training pentru: management, marketing, resurse umane, prezentare, vânzari, negocieri, merchandising, comunicare, team building
 • continua cu monitorizarea impactului trainingului si a implementarii cunostintelor acumulate de cursanti.

Centrele de evaluare constituie o metoda complementara a:

 • proceselor de recrutare si selectie
 • proceselor de evaluare interna si promovare
 • proceselor de “talent management”, “succession planing”, team development”
 • proceselor de planificare organizationala

Centrele de evaluare reprezinta o solutie eficienta atunci cand ne dorim:

 • o distinctie detaliata a comportamentelor si o departajare in urma procesului de selectie
 • o siguranta mai mare in identificarea competentelor, potentialului profesional, predictibilitatea gradului de compatibilitate cu organizatia, a performantei viitoare
 • o mai mare precizie a rezultatelor evaluarii clasice

Centrele de evaluare implica alocarea unui timp si a unor resurse mai mari dar metodologia aferenta duce la cresterea obiectivitatii si  produce o valoare adaugata procesului de evaluare.

O abordare specifica pietei românesti a relatiei cu organizatia-client, cât si o metodologie perfect adaptata specificitatilor pietei românesti pentru a investiga cu succes dimensiunile organizationale si pentru a propune cele mai bune solutii.

Rezultat: cresterea rapida a eficientei muncii, identificarea si implementarea unui stil managerial optim pentru organizatie.

Abordarea Professional
 • incepe cu stabilirea dimensiunilor organizationale sau individuale ce urmeaza a fi investigate, in urma unei diagnoze
 • continua cu elaborarea instrumentelor specifice pentru implementarea solutiei agreate de client – construirea bateriei psihometrice, stabilirea planului optim de interventie
 • continua cu implementarea instrumentului special construit pentru organizatia-client si alcatuirea raportului de audit. Raportul contine rezultatul auditului, solutia optima furnizata de Agentie si modalitatile de aplicare a solutiei
 • continua cu follow-up.

Outplacement
Abordarea proactiva a contextului si a solutiilor optime necesare unei organizatii aflate în procesul de disponibilizare a unei parti a personalului angajat.

Rezultat: stabilitatea companiei, reducerea probabilitatii conflictelor de munca, eficientizarea activitatii.

 • pachetul de servicii include identificarea personalului ce poate fi disponibilizat cu efecte minime asupra organizatiei, consultanta cu privire la motivarea si reorganizarea resurselor umane, dupa momentul disponibilizarilor, reconversia profesionala, recalificarea, replasarea sau relocarea celor disponibilizati.