Azi student, maine specialist

Project details

  • Date

     14 august 2013

  • Client

     Themeforest

  • Website

     Visit online

Proiectul are ca și obiectiv general creșterea adaptabilității grupului țintă format din studenți încadrați în sistemul de invătământ superior cu specializarile administrație și afaceri, sociologie și asistență socială, în vederea unei integrări eficiente, cât mai rapide și de lungă durată a acestora pe piața muncii.

Obiectivele Proiectului :
Obiectivul general este instrumentat printr-o serie de obiective specifice:
• efectuarea unor stagii de practică;
• alcătuirea, încheierea și promovarea pe termen lung a 10 acorduri de practică menite să faciliteze tranziția de la scoală la viața activă a studenților vizați, în termeni eficienți și pe termen lung;
• sprijinirea studenților în demersul de selectare, aplicare și participare la stagiile de practică;
• consilierea și orientarea profesională individuală pentru 360 de studenți;
• asigurarea unui cadru permanent și coerent de consiliere profesională;
• asigurarea unui grad crescut de inserție pe piața muncii a absolvenților de stiințe sociologice, asistență socială, administratie și afaceri, din cadrul grupului ținta;
• elaborarea unui ghid metodologic privind tranziția de la scoală la viața activă;

Proiectul vizează în mod direct prin activități, indicatori, beneficii, rezultate și obiective, asigurarea unei contribuții imediate la atingerea obiectivului general POSDRU ” dezvoltarea capitalului uman și creșterea competivității profesionale inițiale ”

 

Activități:

 

Activitatea 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Activitatea 2. PUBLICITATE ȘI PROMOVARE PROIECT
Activitatea 3. INFORMARE, CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR
Activitatea 4. ORGANIZARE STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚI

 

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.