Contabil Senior Remote, Full time, RomaniaJob information
 
Position
Contabil Senior Remote
Department
CONTABILITATE
Country
Romania


Description

Suntem în căutarea unui Contabil Senior (se poate lucra direct din sediul din Suceava sau remote)


- verificarea și corecția stocurilor în vederea închiderii lunare;
- reconcilierea stocurilor din gestiune cu situația financiar-contabila;
- întocmirea situațiilor privind mijloacele fixe (recepții, urmărirea imobilizărilor în curs, etc.);
- reevaluarea lunară a soldurilor în valută aferentă creditorilor, debitorilor și disponibilităților bănești; 
- centralizarea și înregistrarea în contabilitate la sfârșitul lunii a costurilor estimate (accruals);
- întocmește situații lunare în conformitate cu procedurile de audit intern;-furnizarea de informații pentru auditul statutar;
- centralizarea și arhivarea documentelor;
- întocmirea de rapoarte și diverse situații la solicitarea superiorilor ierarhici.

Requirements
- experienţa de lucru necesară: minimum 3 ani în domeniul de activitate;
- capacitate de analiză şi sinteză;
- putere de decizie şi asumarea responsabilităţii;
- abilităţi pentru lucru în echipă;
- corectitudine, flexibilitate.

Program de lucru: 8 ore/zi, L-V

 

S.C. Agenția de Servicii Professional S.R.L. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal. Având în vedere prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale vă rugăm ca, înainte de a aplica la anunțul de angajare, să consultați pentru informare site-ul nostru: http://www.professional.com.ro/gdpr/

Apply now