Manager EHSQ, Full time, Ploiesti, RomaniaJob information
 
Position
Manager EHSQ
Department
CALITATE
Location
Ploiesti
Country
Romania


Description
- Organizează, coordonează, controlează și raspunde de activitatea departamentului: Calitate, Mediu, Securitate și Sănătate în munca;
- Monitorizează costurile urmărind încadrarea în bugetul alocat departamentului;
- Coordonează implementarea Sistemelor de Management;
- Analizează din punct de vedere al respectării cerințelor SMI procedurile / instrucțiuni de lucru elaborate de persoanele desemnate;
- Asigură consiliere pentru toate departamentele companiei cu privire la măsurile necesare conformării pe domeniul EHSQ;
- Organizează, programează și asigură realizarea auditului (extern și intern) fiind responsabil de întocmirea: planului de audit, raportului de analiza și planului de acțiuni corective /preventive (non-conformități);
- Responsabil pentru finalizarea tuturor auditurilor EHSQ și inspecțiilor conform programului de audit al companiei;
- Responsabil pentru investigarea tuturor incidentelor, accidentelor și neconformitatilor;
- Urmărește implementarea acțiunilor corective stabilite în urma auditurilor;
- Identifica necesitățile de instruire în domeniul EHSQ;
- Evaluează conformitatea produselor în raport cu SMl sau standardele stabilite la nivelul companiei;
- Inițiază și coordonează activitatea de certificare (SMI, produs sau alte tipuri de certificări).

Requirements
- Experiență semnificativa într-un rol de management EHS & Q (minim 6 ani) pentru activități de producție;
- Cunoștinte solide a sistemelor de management (SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și SR EN ISO 45001), a instrumentelor de îmbunatățire continua (cunoștinte 5S / Lean management) și expunere la audituri, autorizații de mediu;
- Experiență în efectuarea inspecțiilor de siguranță la locul de munca;
- Absolvent studii superioare de specialitate;
- Curs de auditor intern;
- Limba engleză – nivel avansat;
- Bune abilitați de management și coordonare a unei echipe, de negociere și contractare;
- Disponibillitate pentru deplasări;
- Permis de conducere categoria B.Apply now