IT System Engineer, Full time, Bucuresti, RomaniaJob information
 
Position
IT System Engineer
Department
IT&C
Location
Bucuresti
Country
Romania


Description
Inginerul de Sistem IT raporteaza Managerului Infrastructura IT si este responsabil cu întreținerea, configurarea și operarea corespunzătoare a calculatoarelor, a serverelor si a aplicatiilor de business. Acesta asigura acces continu și neintrerupt la sisteme și date, asigura disponibilitatea sistemelor, protectia și securitatea datelor in orice moment.

- Instalare, configurare, migrare și gestionarea resurselor in centrele de date: servere, echipamente de stocare, echipamente de retea, solutii specifice zonei de lucru: gestionarea drepturilor utilizatorului și a drepturilor de autor, server de fișiere, politici de securitate aplicabile utilizatorilor și sistemelor de administrare, sisteme de poșta, sisteme web și baze de date , monitorizarea infrastructurii și servicii IT.

- Asigurarea securitatii și integritatii datelor, conformitatii echipamentelor IT și a configuratiilor aferente cu politicile IT prin actiuni de urmarire și control.

- Administrarea, operarea si intretinerea serviciilor si a infrastructurii aferente - servere, echipamente de stocare si de securitate;

- Asigura rezolvarea eficienta a solicitarilor clientului intern și extern specifice zonei de activitate, respectand politicile / procedurile interne și nivelul convenit de SLA. Pentru solicitarile care nu pot fi rezolvate direct, asigura interfata dintre client și furnizorul de servicii finale, acordand prioritate și respectand procedurile existente de escaladare.

- Colaboreaza cu echipa interna și ofera asistenta IT de nivel 2 acolo unde este nevoie.

- Monitorizeaza zilnic calitatea și disponibilitatea serviciilor IT la nivel de infrastructura, detectand disfunctionalitatile și ofera remedieri reactive și mai ales proactive.

- Asigura rezolvarea tuturor neconformitatilor din domeniul de activitate și participa la analizele și auditurile interne efectuate.

- Inventarieaza activele si propune inlocuirea infrastructurii invechite;

- Gestioneaza drepturile de acces ale utilizatorilor la sistemele / solutiile IT din zona de responsabilitate.

- Asigura copiile de backup / restaurare și replicarile in site-ul DR in aria de responsabilitate

- Efectueaza actualizari pentru sisteme din zona de responsabilitate.

- Elaboreaza proceduri corecte și descriptive de lucru pentru zona de activitate și asigura implementarea acestora.

- Asigura mentinerea la zi a inventarului echipamentelor și serviciilor IT specifice zonei de lucru.

- Experienta practica de baza cu tehnologii Microsoft, inclusiv DHCP, Active Directory, Registry, GPO, DNS, SCCM, Exchange

- Urmereste in mod constant realizarea obiectivelor stabilite de manager și raporteaza cat mai des posibil rezultatele necesare pentru a propune imbunatatiri operationale pentru a atinge obiectivele generale ale serviciului / biroului / compartimentului.Requirements

- Experienta profesionala relevanta - peste 2 ani

- Experienta și abilitiati administrare Windows Server și serviciilor IT asociate: Active Directory, DHCP, DNS, GPO, SCCM, Exchange

- Cunoștinte despre managementul platformelor de virtualizare VMWare

- Cunoașterea limbajului de programare PowerShell

- Capacitatea de a lucra cu o supraveghere minima

- Abilitatea de auto-organizare și de prioritizare a sarcinilor

- Abilitatea de a prioritiza și a planifica, lucrand sub presiune, mentinand in același timp standarde ridicate

- Abilitati bune de comunicare (verbala, scrisa, de ascultare)

- Diploma de licenta, de preferinta in Tehnologia informatiei sau echivalenta;


Mulțumim pentru interesul și aplicația dumneavoastră, ne rezervăm dreptul de a contacta doar candidații potriviți cerințelor postului.

S.C. Agenția de Servicii Professional S.R.L. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal. Având în vedere prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale vă rugăm ca, înainte de a aplica la anunțul de angajare, să consultați pentru informare site-ul nostru: http://www.professional.com.ro/gdpr/

Apply now