Contabil Senior - Ploiești, Full time, Ploiești, RomaniaJob information
 
Position
Contabil Senior - Ploiești
Department
CONTABILITATE
Location
Ploiești
Country
Romania


Description
- Prelucrarea lunară a jurnalelor de TVA;
- Completare declarații lunare/semestriale/anuale 100, 120,205,207, 300, 390, 394;
- Întocmire lunară situație plati nerezidenti;
- Procesarea documentelor aferente intrărilor-ieșirilor de mijloace fixe, terenuri, investiții, alte imobilizări corporale/ necorporale (conturi clasa 2), inclusiv calculul lunar al amortizării, precum și scoaterea din folosință a obiectelor de inventar ;
- Analiza și contabilizarea tuturor operațiunilor de leasing (reevaluare, evidența contractelor și anexelor /scadențarelor de leasing);
- Analiza lunară a contului de cheltuieli în avans (471);
- Evidența impozitelor și taxelor locale - declararea lor și plățile aferente;
- Menținerea legăturii cu furnizorii de imobilizări pentru clarificarea diferențelor de solduri
- Suport în misiunile de audit extern și intern;
- Prelucrare informații cu privire la calculul lunar de acciza în vederea completării următoarelor situații: Anexa 42 antrepozit de producție, Anexa 4 Destinatar înregistrat, Anexa 12, Anexa 17, Anexa 19;
- Verificări lunare cu privire la pierderile tehnologice, pierderi banderole și procese verbale de scăzământ;
- Pregătire fișier note contabile accize;
- Pregătire rapoarte periodice de activitate pentru superiorii ierarhici

Requirements
- Absolvent studii superioare de specialitate (Economice);
- Minim 5 ani experiență într-o poziție similara;
- Cunoștinte avansate Microsoft Office;
- Experiență în utilizarea softurilor de contabilitate;
- Cunoștinte solide de contabilitate și legislație fiscală;
- Cunoastinte SAP - constituie avantaj;
- Experiență în domeniul accizei - constituie avantajApply now