Team Leader - industria alimentară, Full time, Ploiești, RomaniaJob information
 
Position
Team Leader - industria alimentară
Department
PRODUCTIE
Location
Ploiești
Country
Romania


Description

- Cunoaște funcționarea tuturor utilajelor din secție și coordonează procedurile de operare normală a acestora;

- Cunoaște toate Instrucțiunile de preparare, Instrucțiunile de lucru și Procedurile care fac referire la activitatea din secția de producție;

- Cunoaște și execută planul de producție pentru schimbul său;

- Împreună cu departamentul de mentenanță organizează intervențiile tehnice atunci când este necesar;

- Folosește eficient resursele pe care le are la dispoziție (angajați, echipamente, utilități, materiale) în concordanță cu planul de producție;

- Identifică cauzele  care generează defecțiuni de utilaje sau de produs și ia măsuri pentru remedierea lor;

- Trebuie să cunoască și să respecte Procedurile referitoare la: calitatea materiilor prime, produselor finite, la toate fazele de procesare, de curățenie și igienizare;

- Identifică cauzele neconformităților, ia măsuri de remediere și raportează nivelul pierderilor;

- Monitorizează calitatea produsului pe tot parcursul ciclului de producție și este răspunzător de calitatea și cantitatea produselor realizate pe perioada schimbului pe care îl conduce;

- Planifică, comandă și operează în sistemul SAP aducerea din magazie a materiilor prime și materialelor necesare fabricației din schimbul respectiv;

- Identifică și raportează pierderile de materii prime și materiale;Requirements

- experiență în producție

- experiență în coordonarea unei echipe;

- bună înțelegere a procesului de producție end2end inclusiv dpdv financiar;

- cunoștinte mecanice;

- cunosinte  SAP;

- abilitatea de a analiza eficiența și pierderile din producție;

Apply now