Responsabil servicii tehnice și distribuție, Full time, RomaniaJob information
 
Position
Responsabil servicii tehnice și distribuție
Department
Comercial
Country
Romania


Description
- Monitorizează contractele cu societățile autorizate de prestări servicii tehnice;
- Răspunde de încheierea și ajustarea contractelor cu operatorii de distribuție urmărind respectarea legislației, a procedurilor interne și strategia companiei;
- Răspunde de portofoliul de furnizori de servicii de distribuție alocat, urmărind să asigure continuitatea furnizării de energie electrică din sistemul de distribuție până la locurile de consum;
- Ajustează contractele gestionate în funcție de schimbările legislative, variațiile de preț, fluctuațiile portofoliului, strategia companiei;
- Soluționează problemele apărute în derularea contractelor gestionate, urmărind rezolvarea pe cale amiabilă a acestora, evitarea penalităților și interesele companiei;
- Răspunde de relația din partea serviciului pe subiecte tehnice (respectarea Standardului de performanță de furnizare și distribuție din domeniul energiei, cunoașterea echipamentelor tehnice ale operatorilor de sistem, rezolvarea problemelor specifice distribuției de gaze sau energie electrică) cu toți operatorii de infrastructură pentru evitarea problemelor comerciale/ tehnice/ legale /de facturare aferente acestora;
- Analizează propunerile contractuale primite din partea furnizorilor de servicii tehnice și de distribuție cu scopul de a identifica neconformitățile, riscurile generate de punerea în aplicare a unor clauze dezavantajoase pentru companie; asigură tratarea lor și maximizarea intereselor companiei;
- Analizează reclamațiile clienților primite din partea Direcției Comercializare – departamente implicate și le transmite spre soluționare furnizorilor de servicii de distribuție ale clienților reclamanți;
- Asigură suport tehnic departamentelor de vânzări în identificarea de soluții de alimentare energie (gaze sau electricitate) pentru clienții potențiali sau aflați în portofoliu facilitând relația cu operatorii de distribuție;
- Participă la realizarea de amendamente cu privire la legislația în vigoare, cât și cea supusă consultării de către autoritatea de reglementare, precum și de alte instituții abilitate;
- Propune măsuri de îmbunătațire a activității, testează aplicații, propune și asigură implementarea diverselor dezvoltări ale sistemului informatic, cu scopul de a eficientiza activitatea și de a armoniza procesul informatic cu cel de business.

Requirements
- Studii superioare finalizate cu diplomă de licență – constituie avantaj profilul tehnic sau juridic;
- Experiență de minimum 3 ani în domeniul contractelor de furnizare și distribuție gaz sau energie electrică;
- Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniu;
- Cunoștințe bune despre piața națională a gazelor naturale din România și piețele emergente;
- Cunoștințe foarte bune operare MS Office;
- Organizare și prioritizare;
- Capacitate de analiză și sinteză;
- Abilități de negociere (contractare);
- Autonomie;
- Creativitate și inovație;
- Management contractual;
- Capacitate de a stabili relații, toleranță, calm, perseverență;
- Adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situații de criză și termene scurte.Apply now