Analist credite comerciale - București, Full time, București, RomaniaJob information
 
Position
Analist credite comerciale - București
Department
FINANCIAR
Location
București
Country
Romania


Description
- Asigură implementarea și respectarea clauzelor poliței de asigurare creanțe comerciale;
- Menține legătura cu compania de asigurare, solicita acordarea/anularea limitei de asigurare și transmite informațiile necesare pentru recuperarea creanțelor;
- Analizează cererile de acordare sau modificare a limitelor de credit, introduce informațiile relevante și gestionează fluxul de aprobare a limitelor de credit;
- Supervizează pregătirea rapoartelor de solduri transmise de centrul de servicii și asigură acuratețea acestora. Adaptează rapoartele la nevoile companiei;
- Pregătește și participă la susținerea comitetelor de credit, identifică subiectele relevante, realizează prezentarea și minuta ședinței, participă activ în cadrul comitetului de credit;
- Asigură suportul echipei de vânzări în procesul de încasare creanțe, răspunde cu promptitudine clienților interni și externi, soluționează aspectele semnalate de aceștia;
- Pregătește situația creanțelor ce trebuie provizionate cu toate informațiile necesare aprobării pentru înregistrare și transmite informațiile la timp;
- Menține actualizate procedurile de lucru din aria de responsabilitate și le ajustează în funcție de evoluția și nevoile companiei;
- Participă la inventarierea anuală a soldurilor de clienți, pregătește și prezintă informații legate de clienți/credit management auditorilor externi;
- Participă și pregătește informațiile necesare pentru auditul extern;

Requirements
- Studii superioare în domeniul Contabilitate/Economie Generală;
- Experiență relevantă în aria de control credite comerciale;
- Capacitate de analiză și de rezolvare a problemelor;
- Foarte bune abilități de comunicare și relaționare;
- Autonomie și inițiativă;
- Motivație pentru învățare și dezvoltare continuă;
- Limba engleză – nivel mediu;Apply now