Tehnician Mentenanță, Full time, RomaniaJob information
 
Position
Tehnician Mentenanță
Department
TEHNIC
Country
Romania


Requirements
- Studii medii/superioare de specialitate – electrică, electronică  sau automatizări industriale;

- Experiență minim 2-3 ani în activitate de service și mentenanță echipamente;

- Seriozitate, disciplină, organizare, responsabilitate;

- Aptitudine generală de învățare;

- Capacitatea de a evalua şi a lua decizii prompte;

- Limba engleză reprezintă un avantaj;

- Constituie avantaj: cunoștințe de automatizări, electronică, electrică;

- Disponibililtate de lucru în 3 schimburi.


Description

- Desfășoară activități de diagnosticare, întreținere, revizii și reparații curente/capitale pentru echipamentele și utilajele din companie, în conformitate cu documentația tehnică aferentă;

- Constată și remediază eventualele defecțiuni reclamate de beneficiar, la sediul acestuia sau la punctele sale de lucru;

- Îndeplinește activitățile de mentenanță corectivă și preventivă conform graficelor stabilite;

- Participă la instalarea liniilor noi de producție, inclusiv a testelor electrice funcționale, la mutarea acestora sau la reglarea lor conform cerințelor tehnice;

- Observă procesul de producție pentru identificarea eventualelor nereguli în utilizarea echipamentelor, răspunde de buna funcționare a utilajelor din producție și de calitatea lucrărilor efectuate;Requirements

- Studii medii/superioare de specialitate – electrică, electronică  sau automatizări industriale;

- Experiență minim 2-3 ani în activitate de service și mentenanță echipamente;

- Seriozitate, disciplină, organizare, responsabilitate;

- Aptitudine generală de învățare;

- Capacitatea de a evalua şi a lua decizii prompte;

- Limba engleză reprezintă un avantaj;

- Constituie avantaj: cunoștințe de automatizări, electronică, electrică;

- Disponibililtate de lucru în 3 schimburi.

Apply now