Specialist achizitii publice /ofertare, Full time, Bucuresti, RomaniaJob information
 
Position
Specialist achizitii publice /ofertare
Department
ACHIZITII/APROVIZIONARE
Location
Bucuresti
Country
Romania


Description


  identificarea anunturilor publicate in site-urile de specialitate (SEAP);
  studierea documentatiilor de atribuire;
  elaboreaza DUAE - documente de calificare, oferta tehnica si financiara pentru licitatii impreuna cu persoanele implicate in procesul de ofertare si respecta termenele de depunere ale ofertelor;
  solicitarea autoritatii contractante de clarificari;
  elaborarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite din partea comisiilor de evaluare;
  gestioneaza derularea procedurilor de achizitie publica pana la momentul adjudecarii sau respingerii ofertei;
  urmarirea modificarilor in legislatia privind achizitiile publice;
  depunerea ofertelor in SEAP sau direct la beneficiar;
  studierea cererilor de oferta, caiete de sarcini;
  intocmirea ofertelor conform solicitarilor;
  incheierea de contracte;
  intocmirea facturilor pe baza situatiilor de lucrari;
  evidenta contractelor incheiate si a sumelor ramase de executat;
  intocmirea situatiei finale a contractului in vederea obtinerii de recomandari/ documente constatatoare din partea beneficiarilor.

-     Requirements
  studii superioare in domeniul tehnic /constructii; 
  min 3 ani in domeniul activitatilor legate de domeniul achizitiilor publice;
  excelente cunostinte de operare PC (MS Office: Excel, Word, Outlook);
  cunostinte solide privind legislatia din domeniu;
  abilitatea de a rezolva sarcini multiple cu termene limită;
  gândire analitică şi potenţial crescut de concentrare;


Benefits
  Pachet salarial fix;Integrarea într-un mediu de lucru plăcut şi confortabil;
  O echipă profesionistă și tânără care să te sprijine.
Apply now