Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si ale Regulamentului Pentru protectia Datelor (GDPR) UE 679/2016,  S.C Agentia de Servicii Professional SRL cu sediul in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 143, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului J40/2388/1995, avand CUI 7138222,inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub nr. 17679/2010, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra in scopul selectiei si angajarii dvs. in cadrul Companiei, precum si a altor entitati, a incheierii, executarii si bunei derularii a contractului individual de munca, realizarea unor rapoarte statistice asupra fortei de munca, furnizarea de servicii. Datele pot fi comunicate clientilor si furnizorilor nostri, numai pentru scopurile mai sus mentionate, precum si transmiterea datelor cu caracter personal catre institutiile sau autoritatile publice ca urmare a respectarii obligatiilor legale.

De asemenea, in acelasi scop se pot utiliza aceste date pentru transmiterea de documente si informatii prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare din partea societatii si/sau a partenerilor sai contractuali (de ex. Servicii medicale, beneficii extrasalariale).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de a ne solicita accesul la datele dvs. personale, de interventie asupra datelor, rectificarea sau stergerea acestora (in cazul in care solicitarea nu contravine obligatiilor legale si prelucrarea are un caracter obligatoriu), restrictionarea prelucrarii sau portabilitatea acestora. Totodata, aveti dreptul de a va opune, pentru motive legitime la prelucrarea datelor personale care va privesc, de a depune o plangere in fata autoritatii in domeniu si dreptul de a va adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre Agentia de Servicii Professional SRL cu sediul in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 143, sector 1, in atentia Departamentului de protectie a datelor personale sau prin e-mail la adresa protectiadatelor@professional.com.ro.