Director de productie, Full time, Satu Mare, RomaniaJob information
 
Position
Director de productie
Department
INGINERIE
Target Date
2018-11-28
Location
Satu Mare
Country
Romania


Description

Pozitia presupune coordonarea şi asigurarea întregului proces în vederea realizării producţiei planificate, în conformitate cu obiectivele, programul şi standardele de calitate.

 

Activitati principale:

·         Planificarea activitatii de producţie în secţiile de fabricaţie în funcţie de planul de producţie stabilit, pentru a asigura realizarea integrală a indicatorilor cantitativi şi calitativi stabiliţi.

·         Organizează şi controlează activităţile de menţinere şi dezvoltare a capacităţilor de producţie şi coordonează folosirea corectă şi eficientă a fondurilor de investiţii.

·         Organizează şi coordonează introducerea în fabricaţie a produselor noi şi răspunde de  asigurarea parametrilor prevăzuţi în documentaţie.

·         Coordonează şi asigură desfăşurarea ritmică a procesului de producţie, urmărind realizarea producţiei în conformitate cu planul cerut de vânzări.

·         Aprobă instrucţiunile tehnologice pentru fiecare fază de producţie, atât la implementarea, cât şi la modificarea lor, şi asigură adaptarea corespunzătoare a tehnologiei la variaţiile şi specificul materiei prime utilizate.

·         Coordonează identificarea, introducerea şi menţinerea sub control a proceselor incluse în sistemul calităţii.

·         Asigură resursele materiale şi informaţionale necesare pentru implementarea politicii în domeniul calităţii.

·         Conduce procesul de asigurare a calităţii în activitatea de producţie, conform procedurilor şi standardelor existente.

·         Organizează şi conduce şedinţele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt şi sincronizarea activităţilor în vederea realizării în condiţii optime a obiectivelor de producţie.

·         Elaborează proiectul planului de investiţii, în conformitate cu prevederile bugetului, în scopul îmbunătăţirii gradului de ocupare a capacităţilor de producţie existente şi creării de noi capacităţi.

·         Urmăreşte încheierea contractelor pentru noile investiţii şi acţionează pentru asigurarea la termen a documentaţiilor tehnice, conform graficelor de eşalonare a investiţiilor.

·         Coordonează realizarea şi punerea în funcţiune la termen a noilor capacităţi de producţie.

·         Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine şi-l transmite Departamentului Resurse Umane.

·         Organizează acordarea concediului de odihnă şi a zilelor libere pentru personalul din subordine.Requirements

-         

-          Studii superioare tehnice.

-          Experienta pe un rol similar de minim 3 ani.

-          Cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu sau avansat), limba maghiara reprezinta un avantaj;

-          Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date.

-          cunoştinţe tehnice aprofundate în domeniul industriei de prelucrare a lemnului;

-          cunoștințe de management;

-          asumarea responsabilității pentru sarcinile alocate si rezultatele obținute;

-          abilităţi de negociere, diplomaţie, toleranţă;

-          gândire şi capacitate de analiză şi sinteză;

-          discernământ şi capacitate de a rezolva problemele;

-          putere de decizie şi asumarea responsabilităţii;

-          atitudine pozitiva, proactivă si orientată spre găsirea de soluții practice în situații variate;


Apply now